Trafiknetværk Nordsjælland

 

 

Tværkommunalt, tværsektorielt færdselspræventivt netværkssamarbejde
mellem de nordsjællandske kommuner, Vejdirektoratet og Nordsjællands Politi

(link til oversigt med referater m.v.)

 
     
 

Nordsjællands Politi

Praktiske oplysningeri samarbejdet om den færdselspræventive skoleindsats

 
     
 

 

VEJGRUPPEN

For repræsentanter fra vejforvaltningerne i de nordsjællandske
kommuner, Vejdirektoratet samt Nordsjællands Politi .

Formøde afholdes i marts og seminardag i september.

Planlægning og afvikling varetages af kommunegrupperne på skift, Færdselsafdelingen samt Partnerskab og Forebyggelse i Nordsjællands Politi over emnerne:

  • Vejtekniske forhold
  • Vejdataudveksling til analysebrug
  • Præventive tiltag og kampagner
  • Fælles procedure- og planløsninger ved arrangementer på offentlige vejanlæg.

 

 
     
 
VEJ-SKOLE-POLITI GRUPPEN
  • Tværkommunalt netværk for repræsentanter fra skole- og vejforvaltningerne i de nordsjællandske kommuner samt Nordsjællands Politi for understøttelse af den færdselspræventive skoleindsats og tilvejebringelse af trafiksikre skoleveje.
  • Seminardag afholdes i foråret, og planlægning heraf sker i samarbejde af kommunegrupperne på skift samt Partnerskab og Forebyggelse i Nordsjællands Politi.

 

 
 

 

 

O R G A N O G R A M

 

 

 
 

Arrangørgrupper

Kommunegrupper

Kommuner samt Partnerskab og Forebyggelse

Nordgruppen

Kommunerne Helsingør, Fredensborg og Hørsholm samt Partnerskab og Forebyggelse.

Sydgruppen

Kommunerne Rudersdal, Furesø, Lyngby-Taarbæk og Gentofte samt Partnerskab og Forebyggelse.

Vestgruppen

Kommunerne Halsnæs, Frederikssund og Egedal samt Partnerskab og Forebyggelse.

Midtgruppen

Kommunerne Gribskov, Hillerød og Allerød samt Partnerskab og Forebyggelse.