undefined

 

 

 

 

 

Trafiksikkerhedssamarbejde mellem 13 kommuner,                         

Vejdirektoratet og Nordsjællands Politi                          

 

Vej-Skole-Politi samarbejdet (VSP)

VSP-organiseringen faciliteres af kommunen og bemandes med repræsentanter fra kommunens vej- og skoleforvaltninger
samt politikredsens forebyggelsessekretariat.

Formålet er praktisk og rationel understøttelse af de fælles opgaver medført af den færdselspræventive skoleindsats.

Der udarbejdes en VSP-idebank, der danner grundlag for en årlig VSP-årsplan udsendt ultimo februar måned og
gældende for det kommende skoleår.

Organisationen forestår tillige samling af et færdselskontaktlærernetværk med repræsentanter fra de kommunale
og private skole for udvikling og understøttelse af fælles aktiviteter. Politikredsens områdebetjent deltager i
færdselskontaktlærermøderne.

Nordsjællands Politi deltager i de operativt forebyggende aktiviteter ud fra egen strategi.

 
 Vejledninger – henvisninger
  1. Nordsjællands Politi.s strategi  for medvirken i den færdselspræventive skoleindsats.
  1. Kontaktmuligheder Nordsjællands Politi
  1. Trafikvejledninger

a)      Trafik 6 manual  (hvem-gør-hvad-hvornår)

b)      Oversigt Trafik6-dage skoleåret 2019-2020

c)      Oversigt Trafik6-dage skoleåret 2020-2021

d)      Oversigt Trafik6-dage skoleåret 2021-2022

e)      Færdselskompetenceundervisning af lærere på mellemtrinnet

f)       Planoversigt over uge 5 / 2020

g)       Besøgsplan morgenevent 2020

 

 4. Skolepatruljer

a)      Vejledning om oprettelse af ny skolepatruljesteder og uddannelse af skolepatruljeelever

b)      Oversigt alle skolepatruljeovergangssteder i Nordsjælland

c)      Oversigter kommunevis skolepatruljeovergangssteder