Kontaktvejledning til Skoler

undefined


Vejledninger til skolerne om kontakt til Nordsjællands Politi og vejmyndigheden

  Ved brand og ulykker - ring 112  
 

 

Aktuel situation - ring 114

Færdselsforseelser, uheldig situation ved skolepatruljers arbejde ect..

 
 

 

Vejtekniske afklaringer omkring skolen

Kontakt vejmyndigheden (kommunens vejforvaltning).

Vejmyndigheden tager derefter kontakt til politikredsens Vejsagssektion i Færdselscentret.

Afholdelse af vejsyn kan komme på tale for afklaring.

 
 

 

Skolepatruljer (oprettelse / uddannelse)

Link til politikredsens hjemmeside om etablering af skolepatruljesteder og uddannelse af skolepatruljeelever.

a)      Ved nyetablering af skolepatruljeovergangssteder skal vejmyndigheden (kommunens vejforvaltning) kontaktes, hvorefter der afholdes et vejsyn med deltagelse af vejmyndigheden, politikredsens Vejsagssektion, politikredsens Forebyggelsessekretariat og repræsentant fra vedkommende skole.

b)      Booking af politiets tryghedsbesøg enten i forbindelse med uddannelse af skolepatruljeelever eller ved andet skolepatrulje-relateret behov sker via mailadressen nsj-fosek@politi.dk med angivelse af skolenavn og mobilnummer.

 
 

 

Praktiske cyklistprøver for 6. klasser

Al planlægning sker i kommunens Vej-Skole-Politi organisation, der således koordinerer politiets operative involvering respektive dage.

Spørgsmål til politikredsen kan rettes via mailadressen nsj-fosek@politi.dk

I kommuner, der har oprettet færdselskontaktlærernetværk i KTC-intra, kan man ved oprettelse i dette intranet søge relevante oplysninger gældende for egen kommune.

 
 

 

Kontakt til politikredsens færdselspræventive koordinator

Specialkonsulent Poul Erik Lehmann Thomsen, 5119 7469, plt001@politi.dk

 
 

 

Gruppemedlem

Enhed

Email

Mobil

Katrine Kjærbo

Helsingør Kommune

kak55@helsingor.dk

Charlotte Skov

Hørsholm Kommune

chs@horsholm.dk

 -

Jacob Hansen Wrisberg

Fredensborg Kommune

jhwr@fredensborg.dk

 -

Andreas Elkjær

Helsingør Kommune

ael08@helsingor.dk

 -

Peter Andreas Rohde

Halsnæs Kommune

pear@halsnaes.dk

 

Brian Stybe Grayston

Nordsjællands Politi

bst009@politi.dk

 +4530895143

Kim Bruun

Nordsjællands Politi

kbr001@politi.dk

 +4522697706

 
 

 

 

 

Senest ændret: 08.10.2018