Netværkets sammensætning

 

udefineret

 

 

 

 

 

Et trafiksikkerhedssamarbejde mellem de 13 nordsjællandske kommuner, Vejdirektoratet og Nordsjællands Politi

 

Samarbejdet omfatter:

 • Helsingør Kommune

 • Fredensborg Kommune

 • Hørsholm Kommune

 • Rudersdal Kommune

 • Lyngby-Taarbæk Kommune

 • Gentofte Kommune

 • Furesø Kommune

 • Egedal Kommune

 • Frederikssund Kommune

 • Halsnæs Kommune

 • Gribskov Kommune

 • Hillerød Kommune

 • Allerød Kommune

 • Vejdirektoratet

 • Nordsjællands Politi

 

Samarbejdet fungerer i  2 hovedspor:

 • Vej-Politisamarbejdet omfattende det tværsektorielle virke vejmyndighederne og politikredsen imellem.

 • Vej-Skole-Politisamarbejdet , der har til hensigt at understøtte den færdselspræventive skoleindsats udført på de kommunale og private skoler.

 

En styregruppe med repræsentanter fra vejmyndighedernes trafikledere, skoleforvaltninger og politikredsens centre for færdsel og forebyggelse forestår det overordnede virke for de 2 hovedspor.

Der er oprettet en trafikledergruppe repræsenteret af kommunernes og vejdirektoratets trafikledere samt politikredsens centerledere for henholdsvis færdsels- og forebyggelsesområderne.

I begge hovedspor er der nedsat projekt- og arbejdsgrupper til varetagelse af specifikke faglige interesseområder.

Rådet for Sikker Trafik er samarbejdspartner i trafiknetværket. 

Trafiknetværkets administrative understøttelse varetages af den færdselspræventive koordinator i Forebyggelsessekretariatet i Nordsjællands Politi – evt. kontakt via nsj-fosek@politi.dk

Samarbejdet sker med basis i et kommissorium

Trafiknetværkets organogram. udstiller organisationer opbygning.