Netværkets sammensætning

 

udefineret

 

 

 

Et trafiksikkerhedssamarbejde mellem de 13 nordsjællandske kommuner, Vejdirektoratet og Nordsjællands Politi

 

Samarbejdet omfatter:

 • Helsingør Kommune

 • Fredensborg Kommune

 • Hørsholm Kommune

 • Rudersdal Kommune

 • Lyngby-Taarbæk Kommune

 • Gentofte Kommune

 • Furesø Kommune

 • Egedal Kommune

 • Frederikssund Kommune

 • Halsnæs Kommune

 • Gribskov Kommune

 • Hillerød Kommune

 • Allerød Kommune

 • Vejdirektoratet

 • Nordsjællands Politi

Samarbejdet fungerer i 2 hovedspor:

En styregruppe med repræsentanter fra vejmyndighedernes trafikledere, skoleforvaltninger og politikredsens center for færdsel og forebyggelse forudstår det overordnede virke for de 2 hovedspor.

Der er oprettet en trafikledergruppe repræsenteret af kommunernes og vejdirektoratet trafikledere samt politikredsens centerledere for henholdsvis færdsels- og forebyggelsesområderne.

I begge hovedspor er der nedsat projekt- og arbejdsgrupper til varetagelse af specifikke faglige interesseområder.

Rådet for Sikker Trafik er samarbejdspartner i trafiknetværket. 

Trafiknetværkets administrative understøttelse af varetages af den færdselspræventive koordinator i Forebyggelsessekretariatet i Nordsjællands Politi – evt. kontakt via nsj-fosek@politi.dk

Samarbejdet sker med basis i et kommissorium

Trafiknetværkets organogram. udstiller organisationer opbygning.