Nyheder

Vej-Skole-Politi seminar i Allerød torsdag 17-11-2022

182 nordsjællandske kommunale og private skoler samt de 13 kommuners vej- og skoleforvaltninger fik 17/8-22 tilsendt mail med link til indbydelse, program og tilmelding til dette traditionelt årlige arrangement.

Målgruppen er personer på skoler, forvaltninger og i politiet, som i dagligdagen har at gøre med skoletrafiksikkerhed.

Vej-Skole-Politi projektgruppen har igen sammensat et spændende program, hvor såvel skolernes praktisk16e trafikundervisere, skolepatruljeinstruktører, skoleledelsesrepræsentanter, forvaltningsansatte og politiet i en blanding mellem plenum og sessioner får mulighed for at vidensdele og høre om det sidste nye på områderne.

Tilmeldingsfristen er sat til 16-09-2022  - linket kan fås på skolens kontor eller i vej- og skoleforvaltninger. Alternativt kan Nordsjællands Politi, Forebyggelses- og Nærhedscentret v/specialkonsulent Poul Erik Lehmann Thomsen kontaktes via plt001@politi.dk for fremsendelse af link.