Om os

 

udefineret

 

Tværsektorielt netværkssamarbejde mellem de nordsjællandske kommuner, Vejdirektoratet og Nordsjællands Politi for understøttelse af den nordsjællandske færdselspræventive indsats.

Samarbejdet sker via afholdelse af årlige seminarer med færdselspræventive indhold og nedsættelse af arbejdsgrupper på fagligt relaterede områder. 

Trafiknetværkets organogram.

Trafiknetværkets kommissorium

Samarbejdet kører i hovedspor:

  • Vej-Politisamarbejdet , der har et generelt færdselspræventivt indhold i henseende til af præventive virkemidler, udarbejdelse af fælles vejledninger for sagsbehandling af områder som ”Råden over vej”, ”Gravetilladelser og placering af indretninger og udstyr på vejarealer” samt ”Udveksling af færdselsdata og –analysator”.

  • Vej-Skole-Politisamarbejdet , der har til hensigt at understøtte den færdselspræventive skoleindsats udført på de kommunale og private skoler.

Herunder aftalekoncepter omkring kommunevis afholdelse af fælles cyklistprøver for 6. klasser og facilitering af Vej-Skole-Politiorganisering i de enkelte kommuner.

Endelig afholdelse af et årligt Vej-Skole-Politiårseminar for skolernes færdselslærere, vej- og skoleforvaltningsrepræsentanter samt politikredsens involverede i den færdselspræventive skoleindsats.

Der samarbejdes på visse områder med Rådet for Sikker Trafik.

Organogram  for Vej-, Skole- og Politisamarbejdet i den enkelte kommune

 

Nordsjællands Politi forestår sekretariatsfunktionerne for Trafiknetværk Nordsjælland .