Vej - Politi Seminar

 

Ankomst og morgenmad

Hvem

 

1

Velkomst

Vej-Politi plangruppen

Link

2

Erfaringer med el-løbehjul og andre nye trafikarter i udlandet

Jesper Søndergaard Hemmingsen, Rådet for Sikker Trafik

Link

3

Myndighedsudfordringer med nye elektriske transportmidler

Eva Stejn Nissen, Københavns Kommune

Link

4

TFN-arbejdsgruppernes afrapporteringer:

4a: Grave/containere,

4b: Råden over vej,

vejdata/analyser,

4c: Kampagner og Motionscyklisme

Udpegede arbejdsgrupperepræsentanter

Link

 

Link

 

Link

5

Nyt fra HVU, knallert-uheldsundersøgelsen mv..

Anne Eriksson, Vejdirektoratet

Link

6

Politikredsens Forebyggelses- og Nærhedslinje

Vpi. Brian Stybe Grayston, Forebyggelsescenter Nordsjælland

Link

7

Status på konceptet ”Hospitalsregistrering af trafiktilskadekomne”

Vpi. Brian Stybe Grayston, Forebyggelsescenter Nordsjælland

Link

8

Helsingør Trafiksikkerhedsby

Helsingør Kommune

Link

9

Bornholms Regionskommunes overvejelser med besparelsestiltag i forhold til gadelys, vintervedligeholdelse ect.

Hasse Hallberg, Bornholms Regionskommune

Link

10

Dialog om tanker og planer i Nordsjælland om nedskæring i driftsbudgetterne

Vej-Politi plangruppen

Link

11

Resumeopsamling og afrunding om driftsbesparelsesmuligheder

Vej-Politi plangruppen

Link

12

Den gode skriftlige afgørelse

Advokat Louise Heilberg, advokatfirmaet Bech-Bruun

Link

13

Vej- og broklassificeringer

Konsulent Finn Bjerremand, Danske Vognmænd

Link

14

ATK-stærekasser, driftsstatus, forhold ved udrykningskørsel og fremtiden for systemet

Karoline Lundholt, Vejdirektoratet

Link

15

TFN-studieturen til Freiburg

Studieturgruppen

Link

 

Afrunding og tak for i dag

Vej-Politi plangruppen