VP Seminar 03.10.18

 

Emne

Indlægsholder

Link til referat

1        

Ankomst og morgenmad

 

2

Velkomst

TFN-trafikleder Charlotte Skov, Hørsholm Kommune

 Link

3

Sagsbehandling af særtransporter

Anders Birch Larsen, og Torben Freddy Nielsen Tungvognscenter Øst

 Link

4

Hastighedsindsatsen 2017 (analyse)

Nick Lyngåe Gall, Færdselssektionen

 Link

5

Etablering af 40 km begrænsninger + eksempel på lokal hastighedskampagne

Anne Eriksson, VD

og Thomas Gjerulff, Helsingør Kommune

5A  5B

6

Pause med mulighed for sparring og vidensdeling

 

 

7-8

Trafiksanering af private fællesveje

Proces i forbindelse med off. høringer – hvad siger forvaltningsloven

Søren Peter Kongsted Vejdirektoratet

 Link

9

TFN-gravegruppen, status på arbejdet

Katrine Kjærbo

 Link

10

TFN-Råden over vej, status på arbejdet

Jacob Hansen Wrisberg

 Link

11

TFN-vejdatagruppen, status på arbejdet

Charlotte Skov

 Link

12

TFN-containergruppen, status på arbejdet

Katrine Kjærbo

 Link

13

TFN-kampagnegruppen, status på arbejdet

Katrine Kjærbo

 Link

14

Info om TFN-studietur under planlægning

Arbejdsgruppen

 

15

Frokost med mulighed for sparring og vidensdeling

 

 

16

Demo af ATK, lasermåling, narkotest og hastighedsmåling via kantpæle

Færdselsafdelingen + virksomheden Atki ved  Anders Harnæs og Thomas Holm

 

17

Afmærkningsregler for skolepatruljesteder

Søren Peter Kongsted Vejdirektoratet

 Link

18

 

Håndtering af vejomlægninger

Helle Lagersted Jørgensen, Lyngby-Taarbæk Kommune

 Link

19

Trafiksikkerhedssamarbejde mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden om anvendelse af ambulancedata i uheldsregistrering.

Fagkoordinator Søren Troels Berg, Københavns Kommune.

 Link

20

Pause med mulighed for sparring og vidensdeling

 

 

21

Effektmåling af kampagner og særligt på ”brug 2 sek. mere”

Michelle Laviolett, Rådet for Sikker Trafik og

Helsingør Kommune

 Link

22

Ny organisering af Nordsjællands Politi

Politiinspektør Carsten Spliid

 Link

23

Tak for i dag

TFN-trafikleder Charlotte Skov, Hørsholm Kommune

 Link

Link