Referat Seminar September 2017

 

Referat fra Vej-Politi Seminaret i Trafiknetværk Nordsjælland torsdag 21-09-2017 i Hillerød

Punkt

Bilagsnummer

Emne

Indlægsholder

1

1

Ankomst

Morgenmad

2

2

Velkomst

Kim Bruun, Nordsjællands Politi

3

3

Ældre i Trafikken

Anu Siren,

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

4

4

Samfundets uheldsøkonomi – udviklingen i uheldsantal i forhold til ændringerne om forhøjet hastighed

Jesper Søndergaard Hemmingsen, Rådet for Sikker Trafik

5

 

Benstrækker kaffe/te og networking

Konferencecentret

6

6A

6B

6C

6D

Status på 1965409

 Nordsjællands 3 arbejdsgrupper,

Råden over vej”, Færdselsdata- og Analyser” og ”Gravetilladelser/containere”.

Gitte Sommer Haastrup-Nielsen, Helsingør Kommune, Charlotte Skov, Hørsholm Kommune og Jacob Hansen Wrisberg, Fredensborg Kommune

7

 

Frokost og networking

Konferencecentret

8

8

Status på 2 minus 1 veje Modullastvognstog i rundkørsler og cyklisthøjresving for rødt signal

Anne Eriksson, Vejdirektoratet

9

9

VD statistik om ulykkestal i ”Nordsjælland” år 2016

Kim Bruun, Nordsjællands Politi

10

10

Frehmtidens fremkommelighed, trafikmængde og førerløse køretøjer.

Andreas Egense, Vejdirektoratet

11

11

Vildt på vejene

Niels Worm, Naturstyrelsen

12

 

Benstrækker kaffe/te og networking.

Konferencecentret

13

13

Færdselspolitiets strategi 2017 og fremtidige samarbejder om færdselskampagner 

Kim Bruun

14

14A

14B

TFN_studietur marts 2017 og fyremtiden for 1965409

Johanne Leth Nielsen og Charlotte Skov

15

15

VP_seminaret torsdag 27-09-2018

(Midtgruppen er næste arrangør).

Kim Bruun, Nordsjællands Politi,

16

16

Afslutning og tak for i dag

Kim Bruun, Nordsjællands Politi