Referat fra mødet den 9. april 2015

 

TRAFIKNETVÆRK NORDSJÆLLAND
Program og visninger på Vej-Skole-Politi Seminaret 9. april 2015 på Esrum Kloster.

Nr.

Emne

Facilitator

 Hyperlink

2

Velkomst og dagens program

Vest-kommunegruppen v/Peter Rohde bød velkommen.

Link

3

Præsentation af Trafiknetværk Nordsjælland på Vejforum 4. december 2014

Nord-kommunegruppen v/Christina Levring Jacobsen, Johanne Leth Nielsen og Jacob Wrisberg Hansen

Link

4

Politikredsens skolestartsforberedelser og medinvolvering af kommunerne – efterfølgende dialog

Partnerskab og Forebyggelse v/Poul Erik Lehmann Thomsen

Link

5

Pause

 

 

6

Processkabelon for etablering af trafikpolitik på skolerne

Gribskov Kommune

Link

7

Kommunal fælles færdselspræventiv læseplan 

Gribskov Kommune

Link 

8

Hvordan fanger vi de unge i udskolingstrinnet?

Rådet for Sikker Trafik v/Janne Gundersen og Petrea Buck.

 Link

 

Frokost

 

 

9

Eksempel på forældreforankring af ansvaret for børns trafikforståelse

Repræsentant fra Ølsted Trafikgruppe

Link

10

Næstved Beredskabsprojekt med præventiv involvering af 9. klasserne.

Næstved Kommune v/Annette Olsen gennemgik det årlige færdselspræventive arrangement for kommunens 9. klasser.

Link

11

Te/kaffepause

 

 

12

Rolle- og opgavefordeling i den færdselspræventive skoleindsats i forhold til skolens  ansvarlige kontaktperson og timefordelingen i færdselsundervisningen med afvejning af opgave og ressourcer.

Fredensborg Kommune v/Jacob Wrisberg Hansen gennemgik, hvorledes Fredensborg Kommune planlægger ledelsesmæssig understøttelse af den færdselspræventive skoleundervisning.

 

Link

 

13

Emner til næste seminar – ideer modtages gerne

 

Midt-kommunegruppen med repræsentanter for kommunerne Gribskov, Hillerød og Allerød blev præsenteret som planlæggere for VSP-seminaret til afholdelse i marts 2016.

 

14

Afrunding af dagen og tak for i dag

Vest-kommunegruppen v/Peter Rohde takkede dagens indlægsholdere