Programmateriale - Vej-Skole-Politi Seminaret i Helsingør

 

Program - lokaliteter Vej-Skole-Politi Seminaret 11-01-2018 på Kulturværftet i Helsingør

Tidsrum

Emne

PP-præsentationer

Indlægsholder

08:30 - 09:00

Ankomst og morgenmad

Ingen visninger

*

09:00 - 09:10

Velkomst og introduktion

- 1 -

Christina Levring Jakobsen, Katrine Kjærbo og Helge Tang Holbek

09:10 - 09:25

Trafik 8 - præsentation af arrangementer for udskolingsklasser

- 2 -

Christina Levring Jakobsen og Katrine Kjærbo

09:25 - 10:00

Færdselsafdelingens samarbejdsarbejdsmuligheder

- 3 -

Kim Bruun

10:00 - 10:15

Pause

*

*

10:15 - 10:40

Session A1 om skolens trafiksikkerhedspolitik

4a 4b  -  4c

Susie Cowan

10:15 - 10:40

Session A2 om anvendelse af udskolingsmaterialer

5a  -  5b

Lars Andreassen

10:15 - 10:40

Session A3 om Vej-Skole-Politi organisering i kommunen

- 6 -

Christina Levring Jacobsen og Katrine Kjærbo

10:15 - 11:10

Session X1 med indendørs cykelpraktik

Ingen visninger

Dorthe Susanne Holm og Susanne Sommer

10:15 - 11:10

Session X2 med udendørs cykelpraktik (husk overtøj)

Ingen visninger

Corri Zimmermann, Henrik Østergaard Jensen, Sebastian Bülow og Johnny Kastling

10:15 - 11:10

Session X3 med grundpakken for nystartede FKL.ere

- 7 -

Jakob Skov Øllgård, Rådet for Sikker Trafik

10:45 - 11:10

Session B1 om skolepatruljeinstruktørens arbejde

- 8 -

Susie Cowan

10:45 - 11:10

Session B2 om gåbusordning på skolen

- 9 - 9b

Jesper Juul og Pia Nielsen

10:45 - 11:10

Session B3 Vej-Skole-Politi samarbejdet for skole- og afdelingsledere

- 10 -

Andreas Elkjær og Peter Rohde

11:15 - 11:40

Session C1 Udendørs praktik om skolepatruljesteder (husk overtøj)

Ingen visninger

Søren Kromose Nielsen

11:15 - 11:40

Session C2 SFO.en som medaktør i færdselsundervisningen

- 11 -

Jesper Juel

11:15 - 11:40

Session C3 FKL.erens samarbejde om trafiklærere med skolens øvrige lærere

- 12 -

Jan Bevensee

11:15 - 11:40

Session C4 "klæde på" arrangement for mellemtrinslærere om cykelregler

- 13 -

Ane Wenzel Nyrop Andersen

11:15 - 12:10

Session Y1 indendørs cykelpraktik

Ingen visninger

Dorthe Susanne Holm og Susanne Sommer

11:15 - 12:10

Session Y2 udendørs cykelpraktik (husk overtøj)

Ingen visninger

Corri Zimmermann, Henrik Østergaard Jensen, Sebastian Bülow og Johnny Kastling

11:15 - 12:10

Session Y3 Trafiksikker Live med Live-ambassadør

- 14 -

Live-ambassadør fra Rådet for Sikker Trafik

11:45 - 12:10

Session D1 om afholdelse af gåprøver

- 15 -

Janni Thulin Christensen

11:45 - 12:10

Session D2 om involvering af og samarbejde med forældre om trafik

- 12 -

Jan Bevensee

11:45 - 12:10

Session D3 om skolerelaterede færdselsarrangmenter 17 D3 Teknisk Museum

- 17 -  -17a-

Sarah Abbondio

11:45 - 12:10

Session D4 om anvendelse af Rådet for Sikker Trafik.s udskolingsmaterialer

 - 5 -

Lars Andreassen

12:15 - 13:00

Frokost

*

*

13:00 - 13:45

Kommunevis dialog mellem skolerepræsentanter og repræsentanter fra kommunernes vej- og skoleforvaltninger

- 19 -

Respektive kommuneforvaltninger

13:45 - 14:45

Børns evne til indlæring

- 20 -

Ann E. Knudsen

14:45 - 1500

Afslutning på dagens officielle del, praktisk information om evaluering af dagen samt "tak for i dag"

- 21 -

Katrine Kjærbo

15:00 - 17:00

Networking/workshops/kaffe-te-kage (sparring og vidensdeling).

*

*