Visninger fra Vej-Skole-Politi årsseminar 2019

1: Dagens program

2: Velkomst og introduktion til dagen

3: Nordsjællands Politis strategi for den færdselspræventive skoleindsats v/vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston

4: Danmarks Tekniske Museum og trafikundervisning v/Jacob Thorek Jensen

5: Trafik i Børnehøjde v/Johan Heichelmann

6: Pause - og besøg standene med områdebetjentene og Danmarks Tekniske Museum

 7:  Relevant for indskoling

7a1: Gode fif til trafikundervisning og rollen som færdselskontaktlærer
        Mette Droob Olsen, Nordstjerneskolen

7a2: Kombination af trafikundervisning og førstehjælp
       v/Jesper Juel Larsen, Mørdrupskolen

7: Relevant for mellemtrin

7b1: Trafik6-cyklistprøver og Nordsjællands Politi v/ Poul Erik Lehmann Thomsen, Nordsjællands Politi.

7b2: Intro til den nye cyklistprøve for 6. klasser v/Petrea Busck, Rådet for Sikker Trafik

7b3: Prøv at arbejde med den nye cyklistprøve for 6. klasser v/Petrea Busck, Rådet for Sikker Trafik

7: Relevant for udskoling

7c1: Trafikundervisning og rollen som færdselskontaktlærer v/Susie Cowan, Frederiksborg Byskole

7c2: Trafikundervisning og rollen som færdselskontaktlærer v/Susie Cowan, Frederiksborg Byskole

7c3: Trafikundervisning og rollen som færdselskontaktlærer v/Susie Cowan, Frederiksborg Byskole

7c4: Trafikundervisning og rollen som færdselskontaktlærer v/Susie Cowan, Frederiksborg Byskole

7c5: Trafikundervisning og rollen som færdselskontaktlærer v/Susie Cowan, Frederiksborg Byskole

7c6: Trafikundervisning og rollen som færdselskontaktlærer v/Susie Cowan, Frederiksborg Byskole                                                                                  

7: Relevant for skoleledelsen

7d1: Hvad er skolelederens rolle? Hvad er færdselskontaktlærerens rolle? Trafikpolitikker og forældremøder
        v/Janne Gundersen Rådet for Sikker Trafik

9: Relevant for indskoling

9a1: Gåbusser v/Kim Henriksen, Dansk Skole Idræt og Jesper Juel Larsen, Mørdrupskolen

9a2: Cykellege og andre cykelaktiviteter i indskolingen ved Cyklistforbundet Trine Stig Mikkelsen

9a3: Cykellege ved Trine Stig Mikkelsen, Cyklistforbundet link

9: Relevant for mellemtrin

9b1: Gode fif til trafikundervisning og rollen som færdselskontaktlærer
         v/Mie Johnsen, Slangerup Skole, afdeling Byvang og Tina Nørager Dahlstrøm, Skolen i Bymidten, Helsingør.

9b2: Oplæring og træning af nye skolepatruljeelever – indendørs ”tørtræning før det gælder” v/Jan Bevensee, Frederikssund Private Realskole

9: E3 Relevant for udskoling

9c1: Workshop om inddragelsesforløb med udskolingen v/Johan Heichelmann.

9c2: Elever som trafikeksperter v/Johan Heichelmann

9: Relevant for skoleledelsen

9d1: Hvordan får vi flere guldkommuner i Nordsjælland? v/Janne Gundersen, Rådet for Sikker Trafik og repræsentanter fra kommunerne.

9d2: Organisering af færdselsundervisning og VSP-arbejde v/skoleleder Andreas Elkjær, Helsingør Kommune

11: Nutidens forældre v/Thomas Skovbo