Referat oversigt

TRAFIKNETVÆRK NORDSJÆLLAND

Præsentationer ved Vej-Skole-Politi seminaret torsdag 17-03-2016

Bymose Hegn, Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge

               

Emne

Facilitator

Link til visning

2

Velkomst og dagens program

Midt-kommunegruppen

Link 2

3

Cyklistforbundets ABC-kampagnekoncept

Lasse Skou Hauschildt

Link 3

4

Cyklistevent for 5. klasser på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør

Christina Levring Jacobsen

Helsingør Kommune

Link 4

6

Forslag om og oplæg til fremtidige afholdelser af færdselskontaktlærer-årsmøder i Nordsjælland

Kommunegruppe Nord

Partnerskab og Forebyggelse

Link 6a

Link 6b

7

Praktik og info fra Nordsjællands Politi om

FKL-årsmøder 2017, CP-kontrollantdagen 2016, skoledataindsamling 2016, politikredsens hjemmeside om Trafiknetværk Nordsjælland og skolepatruljeområdet.

Partnerskab og Forebyggelse

Link 7

9

Nyheder fra Rådet for Sikker Trafik

Janne Gundersen,

Rådet for Sikker Trafik

Link 9

 

11

 

Proces ved etablering og drift af Vej-Skole-Politi samarbejdet.

Helsingør Kommune

v/Christina Levring Jacobsen.

Link 11a

Lyngby-Taarbæk Kommune

v/Jytte Olander

Link 11b

Link 11c

Link 11d

12

Forældre- og elevprojekt for flere gående og cyklende i skole

Furesø Kommune v/Stine Rahbek Pedersen

Link 12

13

Erfaringer med trafikal forældreforankring via skolerne.

Desireè Grandjean, Hillerød Kommune

Link 13

15

Etablering og drift af gåbusser

Dansk Skoleidræt v/Cammilla Vilhelm Jørgensen og Kim Henriksen

Link 15

16

Dialog i plenum

Hvordan kan gåbus-konceptet iværksættes.

 

17

Næste seminar – præsentation af Nord-kommunegruppen og input om emner til seminaret i 2017

Nord-kommunegruppen

Link 17