Webinar dagsorden

Vej – Politi webinar 2020

24. september 2020 kl. 13 – 15.45

Microsoft Teams

 Trafiknetværk Nordsjælland. Trafiksikkerhedssamarbejde mellem 13

nordsjællandske kommuner, Vejdirektoratet og Nordsjællands Politi.

 

 

Velkomst - indlæg

 

Et kig ind i fremtiden

 • Hvordan går det med Færdselssikkerhedskommissionen nye handlingsplan? Status på arbejdet v. Færdselssikkerhedskommissionens formand, Andreas Steenberg og Marianne Foldberg Steffensen, Vejdirektoratet.
  Indlæg

 • Er der et nyt potentiale i mobilpolitistationer og trafiksikkerhed? v. Brian Stybe Grayston, Nordsjællands Politi.
  Mobil politistation video

 • Skal vi gå nye veje for at bekæmpe spritbilisme? Nyt socialt trafikprojekt om spritbilisme med involvering af kommuner og politikredsen v. Brian Stybe Grayston, Nordsjællands Politi.

  Kan vi slå flere fluer med ét smæk og håndtere øgede nedbørsmængder og for høje hastigheder i ét og samme projekt? v. biolog Gitte Hansen, Orbicon.
  Indlæg

 • Hvordan håndterer vi behovet for lade-infrastruktur for elbiler i det offentlige rum? v. Katrine Fjendbo, Copenhagen Electric.
  Indlæg

 

Uheld                    

 • Hvilken type uheld dominerede i trafikken i Nordsjælland i 2019? v. Katrine Terp Nielsen, Vejdirektoratet.
  Indlæg

 • Hvordan kan vi kvalitetssikre uheldsstatistikken? Politiets tiltag om forbedret stedfæstelse af FUH og FUH-beskrivelser samt status på indsatsen for færre mørketal. v. Brian Stybe Grayston, Nordsjællands Politi.

 

Kort nyt fra Trafiknetværk Nordsjælland

 • Kort nyt fra netværkets 5 arbejdsgrupper v. Jacob Wrisberg, Fredensborg Kommune.

 • Orientering om studietur v. Maj Britt Tinglev, Rudersdal Kommune.

 • Netværkskoncept om færdselssamarbejdet mellem vejmyndighed og politikreds v. Brian Stybe Grayston, Nordsjællands Politi.

 

Tak for i dag