Trafiknetværkets studietur 2022 til Odense

Studieturgruppen 2022 bestående af Maj-Britt Tinglev, Rudersdal Kommune, Hans Riis Laursen, Frederikssund Kommune og Poul Erik Lehmann Thomsen, Nordsjællands Politi, havde over dagene 21. og 22. september arrangeret en 2 dages studie til Odense og Langeland.

For de ialt 30 tilmeldte fra de nordsjællandske kommuner og Nordsjællands Politi startede turens dag 1 kl. 0700 med busafgang fra Holte Station til Vejforvaltningen i Odense Kommune, hvor vi om formiddagen hørte om kommunens arbejde på området som gravning, events på offentlige veje, skoletrafiksikkerhed og forvaltningens samarbejde med Fyns Politi.

Eftermiddagens program stod på besøg hos Fyns Politi, der tog imod os på politigården i Odense. Her hørte vi om politikredsens trafiksikkerhedsarbejde såvel operativt som forebyggende samt politikredsens samarbejde med de fynske kommuners vejmyndigheder.

 Efter besøget på politigården var der tid til at køre med den hjemlige nyetablerede letbane Odense by, inden vi om aftenen havde socialt samvær og erfaringsudveksling om det på dagen oplevet mod det tilsvarende i det lige Nordsjælland.

Efter hotelovernatning bød dag 2 fra morgenstunden på en bustur til Langeland, hvor vi besøgte en vejafmærkningsfabrik. Her blev i præsenteret for de sikkerhedsmæssige detaljer i de hvide afmærkninger på kørebanen - og herunder afmærkningernes evne til at reflektere køretøjernes lys, som er et kæmpe trafiksikkerhedsmæssigt skridt i den rigtige retning.

Efter en god dag på Langeland bragte bussen tilbage til Holte Station, hvor turen sluttede kl. 1600.

En god tur med gode muligheder for vidensdeling og netværksetableringer.

Der forventes afholdt en ny undersøgelse i år 2024.