Studietur Gøteborg 2016

T rafiknetværkets studietur til Gøteborg i 2016

Fælles transport med bus fra mødestedet ved havnen i Helsingør.

Vi besøgte vejforvaltningen i Gøteborg Kommune, hvor vi hørte om deres samarbejde med politiet
og redningsvæsenet i forebyggende hensigter.

Besøg hos Astra Zero-projektet i Gøteborg, hvor vi hørte om deres forskningsprojekt på
præventive områder i trafik.

Vi besøgte Astra Zero.s tekniske køreanlæg i Borås øst for Gøteborg, hvor vi i forbindelse med
rundvisning fik vist gader med flytbare kulisser udformet som bygninger, opustelige
trafikelementer i form at gående, cyklister, barnevogne og diverse køretøjer.
Således almindelige gader samt landevejs- og motorvejsstrækninger.