Trafiknetværkets studietur 2022

Studieturgruppen arbejder med en indenlands studietur over dagene 21. og 22. september 2022.

Indholdsmæssigt med et besøg hos en kommunes vej- og skoleforvaltninger og politikredsen, som dækker vedkommende kommune.

Studieturgruppen forventer hen over efteråret 2021 og januar kvartal at kunne udmelde mere konkret til de nordsjællandske interessenter.

Forespørgsler kan rettes til Poul Erik Lehmann Thomsen, Forebyggelsessekretariatet, 5119 7469 / plt001@politi.dk