Samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner

Formel

I den hensigt at øge færdselssikkerhed og trafiktryghed samarbejder Trafiknetværk Nordsjælland med de nordsjællandske ungdomsuddannelsesinstitutioner og voksenundervisningsinstitutioner ect..

Samarbejdet mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne og Nordsjællands Politi udøver gennem vidensdeling via allerede etablerede netværker på ungdomsinstitutionsområderne.

I forbindelse med ungdomsinstitutionernes booking af Trafiksikker Livebesøg hos Rådet for Sikker Trafik er det muligt at få et efterfølgende opfølgende politibesøg hos for samme hold/klasse nogle dage efter Trafiksikker Livebesøget. Det er vigtigt at holde Trafiksikker Livebesøget og Trafik Ung Politibesøget adskilt med nogle dage mellemrum.

Indhold

Der kan hos Nordsjællands Politi´s Forebyggelses- og Nærhedscenter i forebyggende øjemed bookes politimedvirken i form af relevante færdselspræventive events som følger:

  1. Efter nærmere indholdsmæssig aftale et 5-15 minutters indlæg forestået af en områdebetjent med udgangspunkt i ”Pas på Jer selv derude” evt. suppleret med en kort snak om politiets opgave med underretning af nærmeste pårørende efter alvorlige tilskadekomster eller dødsfald. Omfanget tidsrum af det aftalte.
  2. Fremmøde med mobil politistation + evt. en politimotorcykel i et frikvarter med mulighed for dialog med politiet.

Fremmøde med en mobil politistation kan kombineres med under det under nr. 1 beskrevne besøg.

Booking af aftaler

Til booking af politibesøg anvendes mailadressen  nsj-fosek@politi.dk der går til Forebyggelses- og Nærhedscentrets Driftskontor.

Forespørgsler kan endvidere rettes til centrets færdselssikkerheds- og trafiktryghedskoordinator, Poul Erik Lehmann Thomsen, plt001@politi.dk 2495 4474.

Rådet for Sikker Trafik

Link til Rådet for Sikker Trafiks visning om livebesøg.