Samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner

Formål

I den hensigt at øge færdselssikkerhed og trafiktryghed samarbejder Trafiknetværk Nordsjælland med de nordsjællandske ungdomsuddannelsesinstitutioner og voksenundervisningsinstitutioner ect..

Samarbejdet mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne og Nordsjællands Politi udøves gennem vidensdeling via allerede etablerede netværker på ungdomsinstitutionsområderne.

I forbindelse med ungdomsinstitutionernes booking af Trafiksikker Livebesøg hos Rådet for Sikker Trafik er det muligt at få et efterfølgende opfølgende politibesøg hos for samme hold/klasse nogle dage efter Trafiksikker Livebesøget. Det er vigtigt at holde Trafiksikker Livebesøget og Trafik Ung Politibesøget adskilt med nogle dages mellemrum.

Indhold

Der kan hos Nordsjællands Politi´s Forebyggelses- og Nærhedscenter i forebyggende øjemed bookes politimedvirken i form af relevante færdselspræventive events som følger:

  1. Politiets besøg hos holdet/klassen, der varer fra 10 minutter til 15 minutter og centrer sig om de omstændigheder politiet arbejder med i forbindelse med alvorlige trafikulykker og herunder politiets opgave med at underrette nærmeste familie til ofre for ulykker. Kan samtidigt anvendes i forhold til en sæsonmæssig ”peptalk” inden dagene med ”studenterkørslerne” effektueres.
  1. Samme dag opfølgning på skolens udendørsareal i et frikvarter, hvor ungdomsinstitutionens elever ved en mobil politistation og en politi-motorcykel kan møde og få en dialog med politifolk.

Booking af Nordsjællands Politi

Via mail til Forebyggelses- og Nærhedscentret nsj-fosek@politi.dk med angivelse af kontaktperson (mail, mobil) hvorefter der kontaktes retur for indgåelse af besøgsaftale.

Derudover kan der rettes henvendelse til specialkonsulent Poul Erik Lehmann Thomsen, 5119 7469, plt001@politi.dk

Link til Rådet for Sikker Trafiks visning om livebesøg.