Samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner

Med formål om at øge trafiksikkerhed og -tryghed samarbejder Trafiknetværk Nordsjælland med de nordsjællandske ungdomsuddannelsesinstitutioner og voksenundervisningsinstitutioner ect..

Samarbejdet udøves igennem vidensdeling i etablerede netværker, hvor relevante færdselspræventive events udfindes og aftales gennemført efter forudgående booking fra den enkelte institution.

Der er dels tale om tilbud fra Rådet for Sikker Trafik om besøg af rådets liveambassadører og dels ved politibesøg på institutionerne med korte indlæg med forebyggende indhold på specifikke områder.

Link til Rådet for Sikker Trafiks visning om livebesøg.

Ved interesse for politibesøg af forebyggende karakter kan der ske kontakt til Nordsjællands Politi.s Forebyggelses- og Nærhedscenter, specialkonsulent Poul Erik Lehmann Thomsen, plt001@politi.dk , 5119 7469.