Understøttelse af den færdselspræventive skoleindsats i Nordsjælland

 

Vej-Skole-Politi samarbejdet i Nordsjælland

VSP -samarbejdet - i daglig tale forkorter vi det til VSP-samarbejdet.

Kommunen er netværkssejer og VSP-organisering i hver kommune faciliteres af repræsentanter fra kommunens vej- og skoleforvaltninger samt politikredsens forebyggelsessekretariat - læs mere specifikt under nedenstående punkt 1.

Formålet er praktisk understøttelse af den færdselspræventive skoleindsats i kommunen.

VSP-organisationen udarbejder en VSP-idebank, der danner grundlag for en årlig VSP-årsplan, udsender ultimo februar måned og gældende for det kommende skoleår.

Organisationen forestår tillige samling af et færdselskontaktlærernetværk med repræsentanter fra de kommunale og private skoler for udvikling og understøttelse af fælles aktiviteter.

Politikredsens områdebetjent deltager i færdselskontaktlærermøderne.

Nordsjællands Politi deltager i de operative forebyggende aktiviteter ud fra politikredsens strategi på området (ad 2 nedenfor).

VSP-seminaret 2021

 Vejledninger - henvisninger

  1. Vej-Skole-Politi organiseringsformer

  2. Nordsjællands Politi.s strategi for medvirken i den færdselspræventive skoleindsats.

  3. Kontaktmuligheder Nordsjællands Politi

  4. Trafik6-politibesøgs vejledninger (cyklistprøver for 6. klasser)

a)  Politikredsens beskrivelse og manual om  cyklistprøver for 6. klasser (Trafik6-politibesøg)

b)  Praktik-manual Trafik6-politibesøg

e) Trafik 6 - politibesøgsplan/vejledning

f) Oversigt Trafik6 - politibesøgsdage skoleåret 2021-2022

g) Oversigt Trafik6 - politibesøgsdage skoleåret 2022-2023

h) Oversigt Trafik6 - politibesøgsdage skoleåret 2023-2024

i) Oversigt Trafik 6 - politibesøgsdage skoleåret 2024-2025

j) Oversigt Trafik 6 - politibesøgsdage skoleåret 2025-2026

Politikredsens Trafik 6 - politibesøg

 

 5. Skolepatruljer

a) Vejledning om oprettelse af nye skolepatruljesteder og uddannelse af skolepatruljeelever

b) Oversigt alle skolepatruljeovergangssteder i Nordsjælland

c)      Skolepatrulje-vejteknik

Skolepatrulje i opgave

 Politikredsens Trafik6-politibesøg